Beställ hem Ladda ner

Villkor

Travsnack [ATG] behandlar personuppgifter enligt gällande krav för Dataskyddsförordningen (GDPR). Genom att kryssa i boxen godkänner du att dina personuppgifter lagras och används av ATG enligt nedanstående syfte.

Informationen används endast för det ändamål som tidigare angetts, det vill säga att posta en fysisk kopia av Travsnack att behålla eller ge bort. Vi samlar, eller lagrar inte någon information utöver vad som är nödvändigt för detta syfte.

All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet räknas enligt personuppgiftslagen som personuppgifter. I detta fall omfattas följande personuppgifter:

För- och efternamn
Adress, postnummer och ort
E-postadress

Den registrerade har på begäran rätt att få ut de personuppgifter som lagrats liksom att rätta de personuppgifter som tidigare registrerats. Den registrerade har också rätt att dra tillbaka sitt samtycke och/eller bli glömd. Detta görs enklast genom att kontakta kundservice@atg.se alternativt kontakta ATG:s support.

Informationen om den registrerade samlas in av ATG och är avsedd att användas av ATG. ATG:s underkonsulter Gullers Grupp AB och Rodolfo AB kan också komma att ta del av informationen, men även i dessa fall kommer informationen enbart användas för ovan redogjorda syfte.

Samtycket slutar gälla senast sex månader efter insamlandet.